โปรโมชั่นใหม่
  1. รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10% ฟรีค่าแรงช่าง เมื่อทำสัญญาเซอร์วิสคอนแทรค
  รถฟอร์คลิฟท์และแบตเตอรี่ ติดต่อฝ่ายขาย TEL : 086-9811106086-9811106,083-0962106083-0962106
  วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น!
  2. เมื่อซื้อรถฟอร์คลิฟท์มือสอง หรือ ทำสัญญาเช่ารถฟอร์คลิฟท์ 3 ปีขึ้นไป
  รับฟรี!!! ทองคำมูลค่าครึ่งสลึง ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557
  ติดต่อฝ่ายขาย TEL : 086-9811106086-9811106,083-0962106083-0962106
  3. 
      ด่วน!!!
  *ซื้อยางฟอร์ลิฟท์วันนี้ (ยางตันใหม่ ยางหล่อดอก ยางลม)     ครบ 10 เส้น รับฟรีข้าวหอมมะลิ 5 กก. 1 ถุง  31 พฤษภาคม 2557    (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
 
บทความ
ประวัติบริษัท อัยการ ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (อ่าน 2354/ตอบ 0)
ประวัติบริษัท

        บริษัท  อัยการ ฟอร์คลิฟท์  พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2551  เพื่อ ดำเนินธุรกิจด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้บริการด้านการขาย,การเช่า,อะไหล่ และให้บริการรายปีเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม (SERVICE CONTRACT)  พร้อมทั้งบริการรับซ่อมเครื่องจักรโดยทีมงานช่างที่มี ประสบการณ์ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  มีแผนกลูกค้า สัมพันธ์คอยเฝ้าติดตามประเมินผลเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่าน  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าต่างๆ  ในปัจจุบันที่ต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตราฐาน  เพื่อสามารถแข่งขันกับตลาดใน ประเทศและต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และลงตัว

สินค้าและบริการของบริษัท  อัยการ ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด  แบ่ง ออกเป็น 5 หมวดหมู่ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์

    1.1  รถยก ไฟฟ้า/ดีเซล/แก๊ส/เบนซิน

    -   รถ ยกไฟฟ้า  ประเภทนั่งขับ (COUNTER BALANCE)  ขนาด 1-3 ยกสูง 3-6 เมตร
    -   รถ ยกไฟฟ้า  ประเภทยืนขับ  ( STAND ON )  ขนาด 1-3 ตัน  ยกสูง  3-8 เมตร
    -   รถ ยกไฟฟ้า  ประเภทนั่งขับด้านข้าง  ( SIT ON)  ขนาด 1-2 ตัน  ยกสูง 3-8 เมตร
    -   รถ ยกดีเซล   ประเภทนั่งขับ  (COUNTER BALANCE)  ขนาด 2-5 ตัน  ยกสูง  3-6 เมตร

   

    1.2 แบตเตอรี่ รถยกไฟฟ้า จากประเทศเกาหลี  จากประเทศญี่ปุ่น

    1.3 Materials  Handing

    - Hand pallet  ขนาด  2.5-3 ตัน
    - Electric  pallet  truck  ขนาด  1.5-2  ตัน
    - Hand stacker ขนาด  0.5-1 ตัน  ยกสูง  1.5-2.5  เมตร
    - Electric  Stacker  ขนาด  1-1.5 ตัน  ยกสูง  1.6-4.5  เมตร

           **  รายการที่  1.1,1.2  .ให้บริการขายและเช่า**

2. อะไหล่

    - ขายอะไหล่รถ ฟอร์คลิฟท์ทุกยี่ห้อ ดีเซล/ไฟฟ้า และแก๊ส

    - ขายอะไหล่ แบตเตอรี่/ตู้ชาร์จเจอร์

    - ขายยางตัน ใหม่/ยางหล่อดอก/ยางโพลียยูริเทน/ลูกล้อแฮนด์พาเลซ

    - ขายงารถ ฟอร์คลิฟท์/บริการตีสวมปลอกงาเพื่อเพิ่มขนาดความยาวของงารถฟอร์คลิฟท์

    - ขายสลิงอ่อน เพื่อใช้ในการยกแบตเตอรี่

    - ขายน้ำมัน เครื่อง/น้ำมันไฮโดรลิค/น้ำมันเกียร์/จารบีเพื่อใช้ในการ PM รถฟอร์คลิฟท์

3. ด้านงานบริการ

    - รับ บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์สัญญารายปี (SERVICE ONTRACT)

    - รับบริการตรวจ เช็คและบำรุงรักษาแบตเตอรี่สัญญารายปี  (SERVICE CONTRACT )

4. ด้านงานซ่อม

    -  รับซ่อมรถ ฟอร์คลิฟท์ดีเซล/แก๊ส/ไฟฟ้า  ทุกยี่ห้อ

    - รับ ซ่อมแบตเตอรี่ ทุกยี่ห้อ  (เปลี่ยนแผ่นธาตุ/ปรับสภาพ แบตเตอรี่/ซ่อมเซล)

    - รับซ่อมแฮนด์พา เลซ

5. ด้านงานขนส่ง

    - รับบริการขนส่ง รถฟอร์คลิฟท์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

6. อื่นๆ

    - รับซื้อแบตเตอรี่เก่าให้ราคาสูง

             บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับการพิจารณาจากท่านและเป็นช่องทางเลือกใหม่ให้กับองค์กรของท่าน  เพื่อ ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้ต่ำลง  แต่คงไว้ ซึ่งคุณภาพและการบริการอย่างมีมาตราฐาน

            จึงเรียนมาเพื่อ ทราบ

                                       

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                                              ทะนง ศักษ์  วงศ์พระจันทร์

                                                                                        (  นายทะนงศักษ์  วงศ์พระจันทร์ )

                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ